Qaanuunka 80/20

[Qaanuun] Maantay waxaan rabaa in aan wax idinka ama aan dib u xasuusiyo kuwagranaya qaanuunkaan awooda uu leeyahay qaanuunkan 80/20 ama aan dib u xasuusiyo dadka garanaya, hadaad ka mid tahay dadka…

/